DAGEN SOM FORSVANT

Jeg skriver om drømmenes nødvendighet, om fantasiens styrke og skaperevne. Drømmen er en sterk drivkraft. All handling starter med en drøm og en visjon.

Tormod Haugen

Kunstnere: Ketil Kolstad eller Hanne Brincker
Produsent: Widar Aspeli
I samarbeid med: "Dagen som forsvant" er produsert med støtte fra Litteraturbruket - Norsk forfattersentrum, Hedmark fylkeskommune og SEANSE
Idé/opplegg: Karen Tømte og Widar Aspeli,Turnéorganisasjonen. Videreutviklet av Ketil Kolstad og Hanne Brincker.

Vi har skrevet artikkel om våre erfaringer med 
DAGEN SOM FORSVANT på turne med DKS!
Artikkelen kan leses her!

Ketil Kolstad drives av et nært og personlig engasjement for forfatteren Tormod Haugen (1945 - 2008), hans livshistorie og selvfølgelig hans litteratur. Hva må han fortelle for at nye lesere skal finne veien inn til Tormod Haugens fantastiske fortellinger? Han fabulerer mellom ulike historier, ulike romaner og karakterer, for så å «forsvinne inn i dem» - som en levende fiksjon.

Formidlingen fokuserer på bøkene Dagen som forsvant, Slottet det Hvite og Skriket fra jungelen.

I barnets øyehøyde og på barnets premisser våger både Haugen og Kolstad å snakke om det som ikke er så lett å snakke om. Tematikken kretser rundt barndommen, og særlig det ensomme barnet som ikke blir tatt godt nok hensyn til, og som kommer opp i situasjoner som er vanskelige å mestre. Barnets kamp for integritet kan fort bli en kamp på liv og død. I den kampen er drømmen og fantasien sterke våpen.

"Dagen som forsvant" har turnert i Den Kulturelle Skolesekken siden 2016. Så langt har vi spilt 453 forestillinger for til sammen 10520 elever i bl.a. Innlandet, Telemark og Finnmark.

TURNE i Innlandet i oktober 2023 med Hanne Brincker.